Ondernemingsraden zoeken hulp bij conflicten

In opdracht van de drie bedrijfscommissies is onder 517 ondernemingsraden onderzoek gedaan naar de manier waarop er met conflicten is omgegaan. In de afgelopen vijf jaar heeft 61 procent van de ondernemingsraden met één of meer conflicten over medezeggenschap te maken gehad. Conflicten waar ze zonder hulp niet uit kwamen. De meesten deden een beroep op een adviserende instantie, de rest stapte naar een geschillenbeslechter, zoals een rechter, arbiter, mediator of bedrijfscommissie. 
 
De meeste ondernemingsraden doen bij een conflict een beroep op een OR-adviseur of OR-opleider, een vakbond of een advocaat. De anderen stapten naar een geschillenbeslechter. Daarbij valt op dat de laatste jaren beduidend minder vaak de gang naar de bedrijfscommissie wordt gemaakt. Sinds de wijziging in de WOR van 19 juli 2013 is het niet langer verplicht om bij een conflict eerst het geschil aan de bedrijfscommissie voor te leggen, maar kan rechtstreeks aan de kantonrechter om een uitspraak worden gevraagd. De vrijwillige bemiddeling door de bedrijfscommissie is minder favoriet.
Uit het onderzoek blikt een trend om meer voor mediation te kiezen in plaats van de gang naar rechter of bedrijfscommissie. Het voordeel daarvan is dat het snel kan worden georganiseerd en de kans kleiner is op het beschadigen van de overlegrelatie tussen OR en bestuurder. Beide partijen moeten immers na een geschil of conflict wel weer met elkaar verder en blijven samenwerken.   
 
  • Zelf ‘Rapportage ‘Enquête omgaan met conflicten over medezeggenschap’’ van de SER lezen? Klik hier
  • Hulp nodig bij geschil of conflict? Klik hier