Arbeidsduur alsnog na te late reactie aangepast

Elke werknemer heeft – 1x per jaar – het recht om aan zijn werkgever een verzoek in te dienen om zijn arbeidsduur aan te passen. Voorwaarde voor dat verzoek is dat hij dan minstens een half jaar in dienst moet zijn. Het tijdstip van aanvragen moet twee maanden voor de beoogde ingangsdatum liggen. De werkgever moet vervolgens één maand voor die ingangsdatum over het verzoek beslissen. En als dat niet zo gaat…
 
Een inkoopmanager wil graag van haar fulltimecontract af en voortaan 32 uur per week werken. Ze deed in maart 2016 een verzoek daartoe bij haar werkgever om vanaf 1 juni die 32 uur per week te gaan werken. De werkgever deelde pas in juni zijn besluit mee en was daarmee een maand te laat. 
De kantonrechter gaf dan ook de inkoopmanager gelijk, want de Wet flexibel werken bepaald in artikel 2, lid 12, dat als de werkgever niet een maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing op het verzoek heeft beslist, dat dan de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de werktijd overeenkomstig het verzoek van de werknemer aangepast wordt. Bovendien oordeelde de rechter dat als de werkgever wél op tijd zou zijn geweest, zijn argumenten voor afwijzing niet sterk waren. 
 
De ondernemingsraad heeft een taak
De Wet flexibel werken (WFW) moet werknemers in staat stellen om invloed uit te oefenen op hun eigen arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidsplaats. Het is de moeite van een onderzoekje waard om – bijvoorbeeld via een steekproef bij wat collega’s te vragen naar hun bekendheid met deze mogelijkheden. Ze hebben in ieder geval – na ten minste een half jaar in dienst te zijn – het recht om naar aanpassingen te vragen. 
Tegelijkertijd is er mogelijk ook noodzaak om beleid af te spreken hoe de werkgever met dergelijke verzoeken omgaat. Bijvoorbeeld in de afspraken over het thuiswerken. Het voorkomen van willekeur – verschil in afdelingen of onderscheid in personeel – is in dergelijke situaties belangrijk. De OR kan het natuurlijk altijd agenderen voor de overlegvergadering of zelf met een initiatiefvoorstel komen.
 
  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Zelf de Wet flexibel werken lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het personeelsbeleid? Klik hier