Wettelijk vader- en zorgverlof wordt uitgebreid

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft zijn wetsvoorstel voor de uitbreiding van het (betaald) kraamverlof naar de Tweede Kamer gestuurd. Vaders krijgen – als de wet een feit is – vijf dagen betaald kraamverlof. In het totaal kan het verlof rondom een bevalling tot 9 dagen oplopen.
 
De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2019. Dat heeft onder meer te maken met de aanpassingen die bij het UWV moeten plaats vinden. De bekostiging van de vijf betaalde kraamdagen is verdeeld over de werkgever (2 dagen) en het UWV (3 dagen). De werkgever moet bij het UWV om een uitkering voor zijn werknemer vragen. Op dit moment heeft een verse vader ook al de mogelijkheid om vijf dagen verlof op te nemen, maar draait dan zelf voor de kosten van de laatste drie dagen op.
 
Negen dagen verlof
In het totaal kan een werknemer 9 dagen verlof genieten rondom een bevalling:
  • één dag calamiteitenverlof (als daar sprake van is) op de dag van de bevalling (op kosten van de werkgever);
  • vijf dagen kraamverlof (waarvan twee dagen op kosten van de werkgever en drie dagen via een uitkering door het UWV);
  • drie dagen ouderschapsverlof (onbetaald, tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst anders is afgesproken).
De drie dagen ouderschapsverlof komen straks dus bovenop de vijf dagen kraamverlof. Hierdoor kan een werknemer rond de bevalling van zijn partner straks in totaal straks negen dagen verlof opnemen.
 
Het opnemen van het verlof hoeft niet aansluitend te worden gedaan, maar binnen vier weken na de bevalling. Ook moeten eerst de dagen van de werkgever worden opgenomen voordat aanspraak kan worden gemaakt op de uitkering van het UWV. 
 
Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier