Snel een OR-reglement maken

Natuurlijk beschikt elke ondernemingsraad over een OR-reglement. Het bevat de regels waarmee de OR is ingesteld, kan worden herkozen, vergadert en besluiten neemt. Maar na een fusie of organisatiewijziging is het soms nodig om een nieuw reglement te maken. Dat kan nu handiger dan voorheen. 
 
De SER geeft via de website www.or-reglement.nl de mogelijkheid om via een paar klikken een reglement te maken. Op dit moment is de site alleen geschikt voor ondernemingsraden die voor hun verkiezingen met het personenstelsel werken; aan een versie voor het lijstenstelsel wordt nog gewerkt. 
Aan die paar klikken gaan wel de nodige keuzes vooraf, zoals het al dan niet werken met kiesgroepen (en hoe die dan worden gekozen), het eventueel aanpassen van het actief en passief kiesrecht, het al dan niet werken met plaatsvervangende OR-leden, de keuze voor een personen of lijstenstelsel e.d. 
 
  • Zelf op You Tube het voorlichtingsfilmpje bekijken. Klik hier
  • Als OR aan de slag met het OR-reglement en de keuzes die daarin te maken zijn? Klik hier