Overzicht verlofmogelijkheden

Altijd als eens overzicht willen hebben op de wettelijke mogelijkheden voor verlof? En over hoe je dat moet aanvragen? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarover een speciale website gepubliceerd.
 
Op www.verlofregelaar.nl zijn alle mogelijkheden op een rijtje gezet en vormt de eerste hulp bij een verlofaanvraag. Denk aan zwangerschaps- of bevallingsverlof, kraamverlof voor partners, ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, langdurend zorgverlof, calamiteitenverlof of adoptie- of pleegzorgverlof. Een handige website om zelf te gebruiken of om naar door te verwijzen!