Mailen naar jezelf is geen schending geheimhoudingsbeding

Een werkneemster heeft in haar arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding staan. Nadat ze haar ontslag heeft ingediend mailt ze naar haar eigen e-mailadres bedrijfsgevoelige informatie dat zeker niet in handen van derden mag komen. De werkgever vindt dat ze het geheimhoudingsbeding heeft geschonden en wil een boete kunnen opleggen.
 
De kantonrechter stelt vast dat er inderdaad dergelijke informatie naar het privé-e-mailadres is gestuurd. Maar stelt ook vast dat de werkgever niet kan aantonen dat deze informatie door de werkneemster vervolgens ook aan derden is doorgespeeld. De kantonrechter ziet het mailen naar haar eigen e-mailadres niet als ‘het ter beschikking stellen van informatie aan derden’, de term zoals die in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor het verbod om informatie aan anderen ter beschikking te stellen. 
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier