Ambtenaren vallen straks ook onder WWZ

Het zal nog wel een paar jaar duren – tot 2020 is de verwachting – maar dan vallen ook de ambtenaren onder het ‘gewone’ arbeidsrecht. Een belangrijke stap naar dat moment is gezet door de Eerste Kamer die de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft aangenomen. De ambtenarenbonden zijn het er niet mee eens en stappen daarom naar de rechter.
 
In Nederland vallen zo’n 800.000 ambtenaren onder het ambtenarenrecht. Dat wijkt op belangrijke onderdelen af van het arbeidsrecht voor ‘gewone’ burgers. Zo hebben ambtenaren geen arbeidsovereenkomst met hun werkgever, maar zijn ze aangesteld. En als er problemen ontstaan in de arbeidsrelatie kan een ambtenaar terecht bij de bestuursrechter en stapt een burger naar de kantonrechter. Als de Wet in zijn geheel wordt uitgevoerd is er geen onderscheid meer in de rechtspositie van een ambtenaar ten opzichte van een burger. Beiden vallen dan onder de Wet werk en zekerheid. 
 
Vakbonden naar de rechter
De vakbonden voor ambtenaren zin naar de rechter gestapt om de minister te dwingen om de ‘Regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneel’ (RROP) toe te passen. Die regeling verplicht de minister om met de bonden te overleggen over wetsvoorstellen van het kabinet. De kantonrechter vindt echter dat deze regeling niet van toepassing is, omdat het hier niet om een kabinetsvoorstel gaat, maar om een initiatiefvoorstel van Tweede Kamerleden. Als de bonden in het gelijk waren gesteld zou dat mogelijk tot verdere vertraging in de besluitvorming hebben geleid.
 
Zelf de uitspraak van kantonrechter lezen? Klik hier