Zwangerschapsdiscriminatie blijft fors

Bijna de helft van de zwangere vrouwen en net bevallen moeders hebben met discriminatie op hun werk te maken. Daarmee is zwangerschapsdiscriminatie niet afgenomen sinds het vorige onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens in 2012 en is er geen verbetering opgetreden in de positie van zwangeren en net bevallen moeders. Deze cijfers zijn voor elke OR een goede aanleiding om eens naar het eigen organisatiebeleid op dit gebied te kijken.
 
Het onderzoek wijst uit dat bij 44% van de vrouwen met een aflopend contract, het contract vermoedelijk niet verlengd is vanwege hun zwangerschap. Zwangerschap verkleint ook de kans op een nieuwe baan. Van zwangere sollicitanten is 11% weleens vanwege hun zwangerschap afgewezen. De uitkomst van het onderzoek komt nog steeds overeen met wat in 2012 is vastgesteld; als er al maatregelen zijn getroffen, dan blijken die niet te werken.
 
Verplicht onderdeel RI&E
De zwangere vrouwen vormen een aparte doelgroep in elke RI&E. Daaruit moet te herleiden zijn welke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid deze vrouwen tijdens hun zwangerschap lopen. Denk aan agressie van cliënten, het werken met biologische agentia e.d. En natuurlijk moet het plan van aanpak een afdoende oplossing bieden voor eventuele geconstateerde problemen.
Gelukkig worden vrouwen nog maar heel zelden (3%) ontslagen vanwege hun zwangerschap. Vrouwen in vaste banen melden wel andere problemen, zoals openlijke kritiek op de zwangerschap of problemen bij het regelen van verlof. Soms krijgen ze – ongevraagd – ander werk bij terugkeer na de bevalling of wordt een bonus onthouden gedurende hun zwangerschapsverlof. 
 
Wat kan de ondernemingsraad doen?
De ondernemingsraad kan een kleine steekproef doen onder zwangere collega’s en vrouwen die na hun bevalling weer aan het werk zijn gegaan. Bevestigen hun verhalen de uitkomst van het onderzoek dat door het College voor de Rechten van de Mens onder 1000 vrouwen is gedaan, dan is het zeker tijd voor actie. Vraag de vrouwen ook naar de gewenste oplossingen en beoordeel of deze haalbaar zijn. 
De uitkomsten kunt u agenderen voor overleg met de bestuurder, met natuurlijk de bedoeling dat de geconstateerde problemen ook worden aangepakt. Eventueel kan de OR er ook voor kiezen om een initiatiefvoorstel aan de bestuurder voorleggen. Vakorganisatie FNV heeft een aparte themapagina gemaakt voor zwangere vrouwen en moeders die weer aan het werk gaan.
 
  • Zelf het onderzoek ‘Is het nu beter bevallen? van het College voor de Rechten van de Mens lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met het beleid voor zwangere vrouwen en jonge moeders? Klik hier