SER publiceert richtbedragen OR-scholing 2017

Zoals vanaf 2013 gebruikelijk is worden in het najaar door de Sociaal-Economische Raad (SER) de richtbedragen voor OR-scholing gepubliceerd. Zo ook voor 2017.
 
In 2017 gelden de volgende richtlijnen: voor een maatwerkcursus geldt een richtlijn van € 995 per dagdeel aan agogische kosten. Voor een cursus met een open inschrijving geldt een richtlijn van € 170 per dagdeel per deelnemer. In het bedrag voor de open inschrijving zijn de accommodatiekosten inbegrepen. De richtlijn voor de maatwerkcursus is iets naar beneden bijgesteld (van € 1015 naar € 995), terwijl die voor de open inschrijving met een tientje is verhoogd. 
De SER baseert zijn richtlijn op de prijzen zoals die door erkende instituten in 2016 werden berekend.
 
Elk OR-lid heeft – op basis van de WOR – recht op minimaal vijf dagen scholing per jaar. Voor leden van een OR-commissie zijn dat drie scholingsdagen per jaar. Ben je OR-lid én commissielid, dan heb je in het totaal recht op minimaal 8 scholingsdagen per jaar. En de bestuurder heeft de verplichting deze scholing te betalen en heeft geen recht op het bepalen van de cursusinhoud. De ondernemingsraad moet wel in overleg over wanneer de scholing wordt uitgevoerd en in welke accommodatie die zal plaatsvinden. Bij eventuele geschillen over de scholing van de ondernemingsraad kan om vrijwillige bemiddeling bij de bedrijfscommissie worden gevraagd. Die bemiddeling is in ieder geval gratis. 
 
Scholingsonderzoek SER
De SER heeft laten uitzoeken wat de effecten op het scholingsgedrag van ondernemingsraden is geweest door de wijzigingen in de WOR van 2013. Die effecten blijken er nauwelijks te zijn. Wel blijkt dat driekwart van de ondernemingsraden niet al zijn scholingsrechten benut. Belangrijkste redenen zijn: de ondernemingsraden hebben in bepaalde perioden minder behoefte aan scholing. Door werkdruk in het reguliere werk vinden OR-leden het soms moeilijk om naast OR-werk ook nog scholing te volgen. 
 
  • Meer lezen over de richtbedragen van de SER voor 2017? Klik hier
  • Zelf de bevindingen van het scholingsonderzoek door de SER lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met een OR-scholing? Klik hier
 

1 reactie

  1. 1nourishing op 22 juni 2022 om 13:52

    3cigarette