Inspectie IGZ en Inspectie SZW trekken samen op

Verpleeghuizen kunnen dit najaar tegelijkertijd twee Inspecties over de vloer krijgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op kwaliteit van de zorg, de Inspectie SZW controleert op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers. In een proef gaan de twee inspecties gelijktijdig op inspectiebezoek. Ook de ondernemingsraad heeft een rol bij deze inspecties.
 
De Inspecties komen onaangekondigd en zullen gezamenlijk twintig verpleeghuizen bezoeken. Vooral de psychogeriatrische afdelingen worden geïnspecteerd, o.a. op inzet en deskundigheid van personeel, sociale veiligheid en de manier waarop er met vrijheidsbeperkende maatregelen wordt omgegaan. 
 
Samen kijken naar zorgkwaliteit én arbeidsomstandigheden
Tijdens de bezoeken onderzoeken beide inspecteurs gezamenlijk de kwaliteit van zorg hoe die zich verhoudt tot de werkomstandigheden van de medewerkers. Na afloop verschijnt van elk van de inspecteurs een afzonderlijk rapport. IGZ zal het rapport niet publiceren, maar zal wel optreden als de zorgkwaliteit niet op orde is.
 
De rol van de ondernemingsraad
Gebruikelijk is dat bij een onaangekondigd inspectiebezoek van SZW gevraagd wordt naar een OR-lid die de inspecteur bij zijn inspectie kan begeleiden. Op die manier komt de OR tijdens de inspectie al aan de weet waar problemen worden gesignaleerd die vervolgens om een oplossing vragen. 
Als het rapport van de inspecteur bij de ondernemer binnen komt heeft de OR recht op een exemplaar van dat rapport. Daardoor weet de OR ook wat er voor eventuele gebreken aan acties en sancties worden opgelegd. Met de bestuurder kan de raad vervolgens het rapport en de bevindingen van de inspecteur tijdens een overlegvergadering bespreken. Maar het gaat vooral om wat de organisatie gaat doen met deze bevindingen. En dat geldt natuurlijk ook voor de conclusies van de IGZ-inspecteur. Er zal altijd samenhang zijn tussen de kwaliteit van de zorg en de wijze waarop het personeel die zorg kan leveren. Het arbeidstijden- en arbeidsomstandighedenbeleid vraagt mogelijk om aanpassing.
 
Zelf aan de slag met het arbeidsomstandighedenbeleid? Klik hier