Hof bekrachtigt recht op ORT tijdens vakantie

Ook het Gerechtshof is van oordeel dat werknemers die structureel onregelmatigheidstoeslag (ORT) ontvangen die toeslag óók moeten krijgen als ze vakantie hebben. Dat geldt niet alleen voor de wettelijke vakantiedagen, maar ook voor de bovenwettelijke. In de nieuwe cao VVT zijn afspraken vastgelegd voor de betaling van de niet uitgekeerde ORT.
 
Al eerder was de kantonrechter dezelfde mening toegedaan dat werknemers ook tijdens hun vakanties recht op ORT hebben. Dat oordeel van zowel hof als kantonrechter heeft te maken met een uitspraak van het Europese Hof. Daarin wordt de ORT als structureel onderdeel van het salaris gezien en moet daarom ook tijdens vakantie worden uitbetaald. Er is recht op betaling van ORT over de afgelopen vijf jaar. Bij de bepaling van het Europese Hof is sprake van dwingend recht, er mag niet van afgeweken worden. Dat betekent ook dat eventuele bepalingen in arbeidsovereenkomsten of cao’s die daarmee strijdig zijn niet van toepassing zijn.
 
Cao-afspraken VVT
In de nieuwe cao VVT zijn afspraken vastgelegd over de betaling van de ORT, vooral over de wijze waarop de aanspraken van de afgelopen vijf jaar verrekend worden. Werknemers leveren wel structureel drie dagen van hun verlofmandje in, maar krijgen ook verlof bij huwelijk, overlijden e.d. Eerder zat het verlof voor dergelijke gebeurtenissen ín het verlofmandje. Als er in een kalenderjaar geen dergelijke gebeurtenissen zijn, dan levert de werknemer jaarlijks drie dagen in ten opzichte van de vorige cao. 
 
  • Meer lezen over de cao VVT? Klik hier
  • Zelf de uitspraak van het Gerechtshof lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met de ORT tijdens vakantie? Klik hier