Geen advies aan COR gevraagd

De centrale ondernemingsraad (COR) van de NS heeft met succes een zaak aangespannen over een besluit tot wijziging van de governancestructuur van een (klein)dochteronderneming van NS. De Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam stelde de COR in het gelijk in een geschil met de bestuurder over het adviesrecht van de COR. 
 
Albellio is een (klein)dochteronderneming van NS en voert openbaarvervoerconcessies uit in Europa. Er werken bijna 13.000 mensen bij Albellio en daaraan gerelateerde bedrijven. Als de bestuurder van NS het voornemen heeft om de aansturing van Albellio te wijzigen door voor een andere governancestructuur te kiezen wordt de COR in eerste instantie daarover ge├»nformeerd. De COR krijgt vervolgens een adviesaanvraag over de benoeming van een nieuwe bestuurder voor Albellio, waarop discussie ontstaat over het adviesrecht van de COR over het daaraan voorafgaande wijzigen van de governancestructuur. Er is immers sprake van een andere verdeling van de zeggenschap en bevoegdheden over een onderdeel van de onderneming. 
Als de COR aan de bestuurder om een adviesaanvraag vraagt over de wijziging in de governance van Albellio, reageert de bestuurder met de mededeling dat het besluit al door de Raad van Commissarissen genomen is en er feitelijk geen sprake meer is van een voorgenomen besluit.
Daarop stapt de COR naar de Ondernemingskamer. De bestuurder brengt vooral formele bezwaren in tegen de eis van de COR, zoals dat het beroep van de COR te laat zou zijn. 
De OK gaat niet mee met de bezwaren van de bestuurder en geeft de COR gelijk. De bestuurder moet de genomen besluiten terugdraaien en ongedaan maken en eerst advies vragen aan de COR als hij alsnog zijn besluit wil nemen.
 
Eens te meer blijkt het de ondernemer te zijn die verantwoordelijk is voor het vragen van advies bij de in artikel 25 van de WOR opgesomde voorgenomen besluiten. Dat moet tijdig, zodat het advies van de medezeggenschap er nog toe doet.
 
 • Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier
 • Zelf aan de slag met een complexe adviesaanvraag? Klik hier
 
 

5 reacties

 1. 3configure op 20 juni 2022 om 09:12

  1placing 2. 1importunity op 4 juli 2022 om 19:22

  3focusing 3. dissertation introduction op 5 juli 2022 om 12:31


 4. writing dissertations op 6 juli 2022 om 02:40

  dissertation help online free https://accountingdissertationhelp.com/