Wat doet de Bedrijfscommissie?

Voor veel OR-leden is de Bedrijfscommissie een onbekend fenomeen. Soms is wel bekend dat er zo’n organisatie bestaat, maar doel en werkwijze zijn doorgaans onbekend. De Bedrijfscommissies proberen daar met een kort filmpje wat aan te doen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot verbetering.
 
Voor juli 2013 was het verplicht om bemiddeling aan de Bedrijfscommissie te vragen voordat de gang naar de kantonrechter kon worden gemaakt. Nu die verplichting is vervallen wordt er aanmerkelijk minder gebruik gemaakt van de mediationmogelijkheden. Maar de commissies zijn een goed alternatief als bestuurder en OR er samen niet uit komen. Er zijn drie Bedrijfscommissies: voor de overheid, voor de profitsector (Markt I) en voor de nonprofitsector (Markt II). 
De leden van de bedrijfscommissie zijn ervaren bemiddelaars op het gebied van de medezeggenschap en hebben kennis van de sector. En het is beduidend minder ingrijpend om een geschil tussen OR en bestuurder aan de Bedrijfscommissie voor te leggen dan naar de kantonrechter te stappen.
Het filmpje legt in precies twee minuten uit wat de commissies doen en hoe ze te werk gaan.
 
Onderzoek naar verbetering van de bemiddeling
Via een online vragenlijst kan (tot 10 oktober) informatie gegeven worden om de bemiddeling door de bedrijfscommissie te verbeteren. In vijf tot 10 minuten is de lijst ingevuld en doen de Bedrijfscommissies hun voordeel met uw oordeel.
  •  
  • Zelf het filmpje bekijken? Klik hier
  • Meedoen aan het onderzoek (tot 10 oktober)? Klik hier
 

1 reactie

  1. 3noontide op 20 juni 2022 om 07:49

    3poniard