Team tegen pesten op de werkvloer

Een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat in 2017 bedrijven ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Vooral leidinggevenden worden door het team getraind in het voorkomen van pestgedrag, daarnaast wordt er voorlichting gegeven en goede voorbeelden aangedragen. Eén op de zes werknemers heeft last van ongewenste omgangsvormen, dus is er – ook voor de OR – werk aan de winkel.
 
Opbrengsten van bedrijfsinspecties
In 2016 voert Inspectie SZW ruime 300 bedrijfsinspecties uit op ongewenste omgangsvormen, agressie, werkdruk en discriminatie. De opgedane kennis wordt benut om andere bedrijven te adviseren. Minister Asscher (SZW) wil onderzoek naar de mogelijkheid om bedrijven die zich onvoldoende inspannen om ongewenst gedrag te voorkomen verplicht op cursus over gedrags- en cultuurverandering te sturen of wil hij de mogelijkheid om een boete op te leggen. En voor de slachtoffers van de pesten, agressie of intimidatie wil hij dat die bij een vertrouwenspersoon of andere deskundige terecht kan.
 
Voorbeeld door leidinggevenden
Ongewenst gedrag ontstaat vaak in een organisatiecultuur waarin daarvoor de ruimte gegeven wordt. Het zijn vooral leidinggevenden die deze ruimte terug moeten brengen, zodat ongewenst gedrag uitdooft. Dat doen ze vooral door concreet en waarneembaar gedrag te laten zien waaruit eens en te meer blijkt dat te allen tijde respectvol met elkaar moet worden omgegaan.
Het is niet voor niets dat de minister leidinggevenden wil opleiden om ongewenst gedrag te voorkomen. Hij trekt voor het gehele project een half miljoen Euro uit. 
 
Ondernemingsraden aan het werk
De cijfers over de ongewenste omgangsvormen liegen er niet om. Eén op de zes werknemers heeft daar last van en voor één op de drie werknemers uit deze groep leidt dat tot burn-outklachten. In absolute getallen: 462.000 werknemers hebben weleens te maken gehad met pesten. Voor 58.000 mensen geldt dat dit vaak is gebeurd, voor 24.000 mensen zelfs zeer vaak Een kostenpost als de slachtoffers verzuimen voor de ondernemer en werkdrukverhoging voor de collega’s die met minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Het loont voor de ondernemingsraad dan ook de moeite om werk te maken van de aanpak van ongewenst gedrag. 
Zorg dat er in RI&E en Medewerkers (Tevredenheids) Onderzoek (M(T)O navraag wordt gedaan naar ongewenst gedrag. Zorg dat er een vertrouwenspersoon – het liefst onafhankelijk – is waarbij slachtoffers terecht kunnen. Zorg dat bestuurder en leidinggevenden dit thema serieus nemen door het te (blijven) agenderen voor de overlegvergadering. Op RI&E, M(T)O, het Plan van Aanpak (PvA) en de instelling van een vertrouwenspersoon en klachtencommissie heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. 
 
Zelf aan de slag met ongewenst gedrag van personeel op de werkvloer? Klik hier
 

4 reacties

 1. 2winston op 22 juni 2022 om 13:57

  1sepulchre 2. 1disclose op 4 juli 2022 om 16:47

  3sunglasses 3. thesis defense op 5 juli 2022 om 13:13

  dissertation writing service https://professionaldissertationwriting.org/ 4. writing the dissertation op 5 juli 2022 om 15:13

  dissertation writing and editing https://professionaldissertationwriting.com/