Camerabeelden om diefstal te voorkomen

De bestuurder kan aan de kantonrechter om vervangende instemming vragen als de OR niet met een voorgenomen besluit heeft ingestemd. De instemming van de kantonrechter zal alleen gegeven worden als de OR onredelijk is geweest of als er aantoonbaar sprake is van door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfssociale redenen. Valt het plaatsen van een bewakingscamera’s onder deze redenen?
 
De ondernemer wil camerabeveiliging toepassen omdat daardoor diefstal binnen en buiten werktijd te voorkomen. In het bedrijf wordt gewerkt met dure en diefstalgevoelige onderdelen als harde schijven, SSD-schijven en USB-sticks. 
De ondernemingsraad stemt niet in met de plaatsing van bewakingscamera’s. De raad vindt het een te grote inbreuk op de privacy van het personeel en vindt ook dat er andere methoden zijn om diefstal te voorkomen, zoals het dagelijks tellen van onderdelen. En met de diefstal van spullen valt het wel mee.
 
De ondernemer betoogt dat er met diefstalgevoelige componenten wordt gewerkt en er wel degelijk diefstal heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt er in de laatste jaren aanzienlijk meer (30%) met tijdelijke arbeidskrachten gewerkt dan een paar jaar geleden (5%). Ook hebben andere medewerkers zoals de schoonmaak toegang tot de productiehal. 
De kantonrechter is overtuigd dat de werkgever zwaarwegende bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische redenen heeft om de camera’s te plaatsen. Volgens de kantonrechter is het voldoende aannemelijk dat andere, voor de werknemers minder nadelige maatregelen minder passend zijn. Het maken van de cameraopnames en het eventuele gebruik van de camerabeelden is strikt toegesneden op het doel, namelijk het beschermen van bedrijfseigendommen en de preventie van diefstal. Daardoor is de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemers beperkt. 
De ondernemer mag – met de instemming van de kantonrechter – de camera’s ophangen.
 
Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
 
Zelf aan de slag met de privacy van personeel? Klik hier