Buitenlandse besluiten en de invloed van de OR

In sommige organisaties worden de belangrijke besluiten in het buitenland genomen. De ondernemingsraad wordt in zo’n geval geconfronteerd met een voorgenomen besluit waarop ook hun eigen bestuurder geen of weinig invloed heeft. En als het besluit niet in goede aarde valt, lukt het de OR dan om zo’n internationaal besluit van tafel te krijgen?
 
De Nederlandse vestiging van een multinational krijgt de opdracht om ook in Nederland een internationaal bonussysteem in te voeren. De ondernemingsraad verklaart het besluit nietig, omdat er niet mee is ingestemd. Daarop stapt de ondernemer naar de kantonrechter om vervangende instemming te krijgen.
Als de voorgestelde regeling zou worden ingevoerd krijgt het personeel te maken met opgeschroefde targets en daardoor ook met lagere bonussen. Als de OR dit plan met de bestuurder bespreekt deelt die mee dat het besluit erover al in Italië is genomen en het daardoor een definitief besluit is. 
De ondernemingsraad somt de bezwaren tegen de regeling nog eens op en doet ook een tegenvoorstel, maar ontvangt vervolgens een brief met de mededeling dat de regeling is ingevoerd. Daarop roept de ondernemingsraad nietigheid in omdat er geen instemming aan de ondernemingsraad is gevraagd en stapt de ondernemer naar de kantonrechter om vervangende instemming te krijgen.
 
De kantonrechter
De ondernemer stelt dat het weigeren van instemming door de OR niet onredelijk is. Inderdaad is er sprake van hogere targets en zijn de bonussen afhankelijk geworden van de bedrijfsresultaten van de gehele groep i.p.v. het Benelux-onderdeel ervan. Volgens de ondernemer is alleen in Nederland afwijken van wat er in alle andere landen al is ingevoerd geen optie en valt dat niet uit te leggen aan de werknemers in de andere landen. Daarnaast zijn er zwaarwegende bedrijfseconomische redenen, omdat de bedrijfsresultaten slecht zijn en mogelijk baanverlies wordt voorkomen door de invoering van het internationale bonussysteem.
De OR rekent de kantonrechter nog eens voor dat het personeel er echt slechter van wordt, omdat ze minder makkelijk in aanmerking komen voor een bonus. Als voornaamste reden voor invoering wordt de harmonisatie van de regeling met de andere landen genoemd, terwijl de werknemers in de afgelopen tijd al het nodige aan arbeidsvoorwaarden hebben ingeleverd. Het argument over mogelijk baanverlies wordt ook bestreden.
De kantonrechter kan alleen vervangende instemming geven als de OR onredelijk is geweest of er zwaarwegende bedrijfseconomische of bedrijfssociale belangen in het geding zijn. Van een onredelijke OR is geen sprake, dus wordt naar de bedrijfseconomische of sociale belangen in het geding zijn. 
Het belangrijkste door Benelux aangevoerde argument heeft vooral betrekking op de door de groep gevoelde noodzaak van harmonisatie wereldwijd van de incentive-regeling. Dat Benelux zelf een dergelijke noodzaak voelt, is door haar niet gesteld. Ook is niet aannemelijk geworden dat een eventueel niet doorvoeren van de door de groep gewenste harmonisatie nadelige gevolgen voor Benelux zal hebben. Dat de OR niet akkoord is gegaan met dit besluit tot harmonisatie, maakt zijn weigering daarmee niet onredelijk.
De kantonrechter oordeelt dat Benelux onvoldoende kan aantonen dat er zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen zijn om daarom vervangende instemming te geven en wijst het verzoek van de ondernemer af.
 
Reactie
De kantonrechter heeft het belang van de dochteronderneming in Nederland zwaarder laten wegen dan het belang van de multinational. In deze zaak komt dat vooral door de gebrekkige onderbouwing van de zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen. Dat had de grondslag kunnen zijn om vervangende instemming te geven. Omdat alleen de harmonisatie als belangrijkste argument naar voren is gebracht heeft de OR in deze zaak gelijk gekregen. 
Maar bovenal is nog eens duidelijk dat internationale besluiten volgens de Nederlandse wettelijke regels aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd. 
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 
Zelf aan de slag met het instemmingsrecht voor de OR? Klik hier
 

1 reactie

  1. 2prerequisite op 19 juni 2022 om 16:59

    1explorer