Wie heeft de schuld als er niet gewerkt kan worden?

Als de vogelgriep toeslaat kunnen in de kippenslachterij geen kippen worden verwerkt. Als de werkgever – in overleg met de centrale ondernemingsraad (COR) – zonder toestemming van werknemers die niet gewerkte uren verrekend met verlof- en overuren stappen twee medewerkers naar de rechter. Ze willen ook voor de niet-gewerkte uren gewoon doorbetaald worden. In de zorg zijn er soms vergelijkbare problemen met niet-gewerkte uren.
 
De kantonrechter is duidelijk is zijn oordeel. De tijdelijke sluiting van het bedrijf als gevolg van de overheidsmaatregelen vanwege de vogelgriep behoort tot het ondernemingsrisico van de ondernemer. Daarom moet ook voor die periode het loon gewoon doorbetaald worden en is het verrekenen met verlof- en overuren onrechtmatig. 
De cao laat geen ruimte om af te wijken van de regels als er niet gewerkt kan worden en duidelijk is dat de COR in dit geval buiten het boekje afspraken met de bestuurder heeft gemaakt. 
 
Niet volledig gevulde roosters in de zorg
Zorgmedewerkers met een aanstelling voor onbepaalde tijd worden in sommige organisaties maar gedeeltelijk ingepland in het rooster. Vervolgens komt de druk om de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren te werken bij de werknemer te liggen. Die moet proberen om zoveel openstaande diensten te gaan werken dat alle uren worden gewerkt. Als dat – om welke reden dan ook – niet lukt wordt er uren van het vakantie- of overurensaldo ingeleverd. 
Duidelijk is dat ook hier het risico voor niet gewerkte uren bij de ondernemer ligt en het niet is toegestaan om verlof- of overuren in te houden. Daarentegen dient de werknemer wel aan te kunnen tonen dat geprobeerd is om niet ingeplande uren – met inachtneming van de Arbeidstijdenwet – wel te werken.
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op arbeidstijdenregelingen; dus ook op een regeling die eraan bijdraagt dat werknemers niet volledig worden ingezet. Daarmee instemmen is risicovol, omdat het daardoor ook mogelijk is dat de werkgever moet betalen voor niet-gewerkte uren. 
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
Eerdere uitspraak over niet gewerkte uren lezen? Klik hier
 
Als OR aan de slag met arbeidstijden en roostering? Klik hier