Van werk naar werk bij de overheid

Ook de overheid is doorlopend bezig haar organisaties aan te passen. Ook hier zijn die reorganisaties niet zonder gevolgen voor het personeel. Een belangrijke pijler om de gevolgen voor het boventallige personeel op te vangen is het van-werk-naar-werkbeleid (VWNW). Een bijgewerkte versie (2.6) van een boekje daarover is inmiddels gratis te downloaden.
 
Doorlopend is het VWNW-beleid in de afgelopen jaren aangepast. Al die wijzigingen zijn aan het boekje – dat mede onder redactie van arbeidsrecht- en medezeggenschapsadvocaat Steven Jellinghaus staat – als bijlage toegevoegd. De inhoud van het boekje wordt gevormd door de tekst van het sociaal beleid zoals afgesproken op 11 april 2013, de circulaire van 7 juni 2013, het gewijzigd Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), de Beleidsregels vaststelling overtolligheid van werk naar werk beleid voor de sector Rijk en de vastgestelde afwijkende regels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel daar een van is.
Het boekje is zeker de moeite waard voor de medezeggenschap bij de overheid en ZBO’s. Ook ondernemingsraden buiten de overheid zouden eens kunnen bekijken of er uit het overheidsbeleid voor boventallig personeel ook ideeën te halen zijn die op de eigen organisatie van toepassing kunnen zijn. 
 
Zelf het VWNW-boekje downloaden? Klik hier
Als OR aan de slag met VWNW in de organisatie? Klik hier