UWV houdt rekening met advies OR bij reorganisaties

Een werkgever die zich genoodzaakt ziet om ontslag voor medewerkers aan te vragen bij het UWV kan niet om zijn ondernemingsraad heen. Natuurlijk omdat er adviesrecht voor de OR is vanwege een belangrijke inkrimping van de organisatie, maar ook omdat het UWV dat advies ook nodig heeft om een besluit over de ontslagaanvraag te kunnen nemen.
 
Bij ontslagen waarbij er – in drie maanden tijd – meer dan 20 werknemers worden ontslagen of met een vaststellingsovereenkomst de organisatie verlaten is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. De werkgever moet in die gevallen tijdig bij de vakorganisaties melding doen van het voornemen. Die zullen ongetwijfeld met de werkgever overleg voeren over de maatregelen die getroffen worden om de gevolgen voor het personeel op te vangen. Vaak gaat dat in de vorm van een sociaal plan. 
 
Vroegtijdige betrokkenheid van OR of PVT gewenst
Tegelijkertijd is er ook de verplichting voor de ondernemer om advies aan de ondernemingsraad te vragen. Tijdige betrokkenheid van de OR is zeker aan te bevelen, want het UWV gaat pas aan de slag met een ontslagaanvraag als de OR geadviseerd heeft. Ze nemen een aanvraag van de werkgever niet in behandeling als:
1. OR of PVT niet om advies zijn gevraagd;
2. De OR een negatief advies heeft gegeven en de opschortingstermijn (artikel 25, 6e lid) nog niet is verlopen;
3. De OR een procedure bij de Ondernemingskamer is gestart of aan bij de kantonrechter heeft een goede toepassing van de wet af te dwingen.
 
In de nieuwe beleidsregels van het UWV wordt voor de personeelsvertegenwoordiging (PVT) bepaald dat een adviesaanvraag noodzakelijk is als een kwart van de arbeidsplaatsen komt te vervallen. Dat is helemaal in lijn met wat de WOR daarover in artikel 35b – 5e lid) verplicht. Ook kan de werkgever nu rechtstreeks naar het UWV als er geen ondernemingsraad in de onderneming is ingesteld.
 
Zelf aan de slag met het adviesrecht? Klik hier