Slapend dienstverband na twee jaar ziekte kan door de beugel

Als een werknemer na twee jaar ziekte niet meer aan het werk kan, dan is ontslag niet verplicht en mag de werkgever het dienstverband slapend aanhouden. Het betekent dat de werknemer formeel in dienst blijft bij de werkgever, maar ook dat de werkgever daardoor geen transitievergoeding hoeft te betalen omdat hij de werknemer niet ontslaat. Vooral bij werknemers die lang in dienst zijn is zo’n handelwijze mogelijk lonend. Kantonrechters gingen al eerder akkoord met zo’n gang van zaken. Ook het hof heeft dat – in hoger beroep – nu goed gevonden.
 
Een werknemer vroeg aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte te ontbinden, maar dan wel met toekenning van een transitievergoeding. Er zou – zo vond de werknemer – sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever omdat hij geen transitievergoeding wilde betalen en de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte nog steeds in stand hield.
De kantonrechter was het daar niet mee eens. Hij ontbond de arbeidsovereenkomst, maar kende de werknemer geen transitievergoeding toe. Daarop ging de werknemer in hoger beroep bij het hof.
 
Hoger beroep
Volgens het hof is de handelwijze van de werkgever niet ernstig verwijtbaar, omdat de werkgever wettelijk niet verplicht is om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. De wet geeft wel die mogelijkheid, maar er is geen verplichting om van die gelegenheid gebruikt te maken.
Het hof zag niet bewezen dat de werkgever de opzet had om geen transitievergoeding te betalen en bekrachtigde de uitspraak van de kantonrechter: dienstverband ontbonden zonder transitievergoeding. 
 
De uitspraak van het hof laat opnieuw zien dat werkgevers de transitievergoeding kunnen ontlopen door een werknemer na twee jaar ziekte niet te ontslaan maar in dienst te houden. Daar zitten wel wat risico’s aan, want zo zou een werknemer zich ook ineens weer ‘beter’ kunnen melden. Als er dan later alsnog weer ziekte ontstaat kan opnieuw een loondoorbetalingsperiode van twee jaar ontstaan en die kan weleens duurder uitpakken dan een transitievergoeding. In dat geval moet ook het gehele Poortwachtertraject opnieuw doorlopen worden en zal de werkgever (en werknemer) de nodige inspanningsverplichtingen tot re-integratie moeten nakomen. Het kabinet is bezig met een plan om een compensatie toe te kennen aan werkgevers die na twee jaar ziekte een transitievergoeding moeten betalen. 
 
Zelf de uitspraak van het hof lezen? Klik hier