Nieuwe zorginstellingen krijgen bezoek van Inspectie SZW

Tot einde december komt Inspectie SZW op inspectiebezoek bij nieuwe zorginstellingen. Naast een controle of het beleid voor veilig en gezond werk in orde is wordt specifiek gecontroleerd op de aanpak van werkdruk, agressie en geweld. En dat is niet voor niets, want die zijn verantwoordelijk voor 50 procent van het ziekteverzuim in de zorgsector. Met zelfinspectie kunnen OR en ondernemer voorbereid zijn op het inspectiebezoek.
 
Inspectie SZW zal voor nieuwe zorginstellingen natuurlijk nagaan of de risico-inventarisatie en -evaluatie op orde zijn en of het plan van aanpak daaruit is opgesteld. Deze beleidsinstrumenten maken integraal onderdeel uit van het arbobeleid dat elke organisatie behoort uit te voeren. 
Voor ondernemingsraden zijn deze aangekondigde inspecties een mogelijke stimulans om het overleg met de bestuurder over de ‘zachte kanten’ van het arbobeleid zoals werkdruk, werkstress, agressie en intimidatie nog eens op de overlegagenda te zetten. 
 
Zelfinspectie
Inspectie SZW heeft een aantal zelfinspectietools online gezet. Met deze tools is het mogelijk om – met de ogen van een inspecteur – te kijken naar de eigen aanpak in de organisatie op thema’s als werkdruk, agressie en geweld en ongewenste omgangsvormen zoals pesten op het werk, (seksuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie. Ook handig voor elke OR of VGWM-commissie om eens objectief de eigen organisatie onder de arboloep te nemen.
 
Zelf de eigen organisatie met de inspectietools van Inspectie SZW inspecteren? Klik hier
 
Als OR aan de slag met het arbobeleid in de organisatie? Klik hier

2 reacties

  1. 1abominably op 20 juni 2022 om 15:58

    2winsome  2. 1obtrude op 4 juli 2022 om 15:51

    2collective