Zorgmedewerkers zijn vaker én langer ziek

De zorgsector ziet het ziekteverzuim van personeel onrustbarend groeien. Het verzuim van 5,8 procent was het eerste kwartaal 2016 nog nooit zo hoog en is de kloof tussen het verzuim van deze branche en het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland toegenomen.
 
Volgens het CBS bedroeg het zogeheten ziekteverzuimpercentage gemiddeld 4,3 procent. Het percentage van de zorg ligt gemiddeld 1,5 procent hoger. Dat betekent van de 1000 te werken dagen in de zorg er 58 verloren gingen door ziekte. 
Verwonderlijk is de toename van het verzuim niet. Er is veel onrust in de zorgsector door de bezuinigingen in thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en de gehandicaptenzorg. Nu een extra overheidskorting niet doorgaat kan de rust een beetje terugkeren. Samen met onderwijs (5,5%) en overheid (5,6%) vormen deze branches de koplopers in het verzuim. Traditioneel zijn horeca (2,2%) en landbouw, bosbouw en visserij de branches met het laagste verzuim (2,8%).
 
Het hoogste verzuim was in verpleeg-en verzorgingshuizen: 6,7 procent. Ook in de maatschappelijke dienstverlening (welzijnszorg zonder overnachting) lag het verzuim nog boven de 6 procent. In de gezondheidszorg was het verzuim met 4,9 procent het laagst binnen de zorg.
Zorgmedewerkers zijn vaker én langer ziek. Meldt een ‘gewone’ werknemer zich 1x per jaar ziek voor gemiddeld 7 dagen, een zorgmedewerker doet dat 1,6 keer met een gemiddeld verzuim van 9 dagen, zo blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO.
Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het meest voor onder welzijnszorgmedewerkers (26,1%) en in de verpleeg- en verzorgingshuismedewerkers (25,5%). Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde van 21,6 procent. Opvallend genoeg lag in de gezondheidszorg het werkgerelateerde verzuim met 19,3 procent zelfs onder dat landelijk gemiddelde 21,6 procent.
 
  • Zelf de verzuimcijfers van het CBS bekijken? Klik hier
  • Zelf het rapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015 lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met het verzuimbeleid? klik hier