Tool om werkdruk te verminderen

Maar liefst een derde van het werkgerelateerd verzuim ontstaat door werkstress. Die wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van werkdruk en ongewenst gedrag op de werkvloer. Inspectie SZW heeft een online zelfinspectietool gepubliceerd waarmee werkgevers – vanuit het perspectief van de inspectie – naar hun organisatie kunnen kijken. Natuurlijk kan de OR dat op zijn beurt ook doen. Uit die inspectie rollen ongetwijfeld aandachtspunten voor nader overleg met de bestuurder.
 
Het loont de moeite om werkstress en het daaruit volgend verzuim aan te pakken. Niet alleen omdat het geld bespaard, maar ook omdat tevreden en gelukkige werknemers beter presteren. 
De ondernemingsraad kan vooral aandringen op een meersporenbeleid door de organisatie, zodat de werkstress én ongewenst gedrag door medewerkers en derden worden aangepakt. Er lijkt grote samenhang te bestaan tussen deze twee organisatieaspecten, dus is het verstandig om die samenhang in de beleidsmaatregelen mee te nemen.
De tool is te gebruiken op computer, tablet en smartphone
 
  • Zelf de zelfinspectietools gebruiken? Klik hier
  • Zelf met werkdruk en werkstress aan de slag? klik hier