Rol voor medezeggenschap bij faillissement of doorstart

Als het aan Tweede Kamerleden Recourt en Tanamal (PvdA) krijgt de ondernemingsraad de gelegenheid om bij voorbereiding van faillissement en doorstart te adviseren, bijvoorbeeld over de verkoop van onderdelen. En als er onverhoopt een faillissement komt, dan krijgen de werknemers een vertegenwoordiger in de commissie van schuldeisers. Hun amendement met deze strekking is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen.
 

Ruis op de buis

Er blijkt veel ‘ruis op de buis’ te zijn als het om de formele bevoegdheden van de ondernemingsraad gaat bij faillissementen en doorstart. Onlangs publiceerde de SER daar een stroomdiagram over met daarin de nodige bevoegdheden voor de OR, maar oordeelde een rechter onlangs in de DA-drogisterijfaillissement dat de OR terecht buitenspel is gehouden. Er wordt dus op verschillende manieren aangekeken tegen de betrokkenheid van de OR bij faillissement en doorstart. 
 

Prepack

Het amendement van de Kamerleden op een wijziging van Faillissementswet en de nieuwe Wet continuïteit ondernemingen I benoemt vooral de rol van medewerkers en niet concreet en met name die van de ondernemingsraad of PVT. Zo is er geen verwijzing naar het adviesrecht van artikel 25 te vinden in het amendement. De rol van de medezeggenschap zal vooral belangrijk zijn bij de voorbereidingen op een prepack, waardoor de onderneming direct na een faillissement een doorstart maakt. Op dit moment kan de doorstart zonder bemoeienis van werknemers of OR worden voorbereid. 
 
  • Zelf het wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet e.d. lezen? Klik hier
  • Zelf het amendement van Recourt en Tanamal lezen? Klik hier
  • Zelf het gewijzigde voorstel voor bespreking in de Eerste Kamer lezen? Klik hier