OR krijgt meer rechten rond (top)beloningen

Soms blijken vanzelfsprekende zaken helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Dat blijkt onder meer uit een ingediend voorstel voor aanpassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) over de topbeloningen en beloningsverschillen. De OR had al het recht op informatie daarover, maar krijgt nu ook het recht om erover te overleggen. 
 
Het informatierecht over de topbeloningen en de beloningsverschillen in de organisatie is al eerder in de WOR geregeld (artikel 31d), maar blijkt dat daar vervolgens nauwelijks tot geen overleg tussen OR en bestuurder over plaats vindt. Mogelijk omdat ze dat niet durven.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil nu een uitbreiding van het overlegrecht in de WOR opnemen voor organisaties met 100 of meer werknemers. Het is de bedoeling dat in artikel 23 wordt opgenomen dat 1x per jaar de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van verschillende groepen in de organisatie besproken moet worden, evenzo over de beloning van de bestuurder(s) en het toezichthoudend orgaan. Eén van de twee overlegvergaderingen over de algemene gang van zaken kan benut worden voor dit overleg over de beloningsverhoudingen. 
Voorafgaand aan het indienen van het wetsvoorstel is een internetconsultatie gehouden. Daaruit blijkt dat – vooral multinationale – ondernemingsraden niet zitten te wachten om hun eigen bestuurders aan te kapittelen over hun beloning. Het is dan ook zeker de vraag of het voorstel in de praktijk daadwerkelijk overleg zal plaatsvinden als een mogelijkheid voor de medezeggenschap het beloningsbeleid aan de top te beïnvloeden. 
 
  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met het beloningsbeleid? klik hier