Actie nodig tegen ongewenst gedrag op werkvloer

Meer dan 1,2 miljoen werknemers kregen op het werk te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie, dat komt neer op 1 op de 6 werknemers. Als er dan ook nog eens sprake is van hoge werkdruk wordt de kans op een burn-out verdubbeld. Alle reden om ongewenst gedrag aan te pakken en daar heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol in.
 
De ondernemingsraad kan daarbij gebruik maken van de website www.moettochkunnen.nl. De website helpt om ongewenst gedrag te herkennen en daarover in gesprek te gaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een half miljoen euro beschikbaar gesteld voor een team van deskundigen dat bedrijven adviseert over het terugdringen van ongewenst gedrag. 
 
Wat kan de ondernemingsraad doen?
In het overleg met de bestuurder heeft de OR een krachtig argument om ook van zijn medewerking verzekerd te zijn. Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s kost bedrijven jaarlijks zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat kost bij elkaar zo’n 1,7 miljard euro. Verminderen van pesten, discriminatie en (seksuele)intimidatie zal zeker dalende verzuimcijfers tot gevolg hebben. Zet het op de overlegagenda en haal het er pas weer af als er afdoende maatregelen zijn getroffen. Elke werkgever hoort zich als goed werkgever te gedragen, zeker op dit gebied.
Inspectie SZW zal bij controles aan bedrijven extra aandacht aan het terugdringen van ongewenst gedrag besteden.
 
Zelf aan de slag met ongewenst gedrag? klik hier