Participatiewet en Wet banenafspraak worden eenvoudiger

Welke werknemers tellen eigenlijk mee voor de Quotumwet als bedrijven medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst hebben of nemen? En als een werknemer blijkt niet zelfstandig het minimumloon te kunnen verdienen, wat zijn dan de mogelijkheden? 
Staatssecretaris Klijnsma wil dat de Participatiewet en Wet banenafspraak daar in het vervolg antwoorden op geven.
 
Klijnsma wil wetsaanpassingen die ervoor zorgen dat alle extra banen die bedrijven via een Wsw-detachering hebben gecreëerd mee gaan tellen voor de banenafspraak. De werknemers die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren zijn dan niet rechtstreeks in dienst bij de werkgever, maar worden via detachering ingehuurd, maar tellen dan vervolgens wel mee bij de werkgever die ze heeft ingehuurd.
 
In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd dat Wsw-detacheringen alleen meetellen als gemeenten een nieuwe beschutte werkplek voor deze plaats instellen. De maatregel is bedoeld is stimulans om werk te bieden aan mensen die alleen op zo’n beschutte werkplek ingezet kunnen worden. Er wordt nu onderzocht hoeveel van deze plekken gerealiseerd zijn, maar de verwachting is dat de beoogde hoeveelheid niet wordt gehaald. Klijnsma wil in de wet gemeenten nu verplichten om die beschutte plekken te ontwikkelen. Daarmee kan de complicerende herbezettingsvoorwaarde vervallen en kunnen Wsw-detacheringen meetellen bij het bepalen van het quotum.
 
Klijnsma wil ook gaan regelen dat medewerkers die nu in dienst zijn bij bedrijven en organisaties en daar niet hun minimumloon kunnen verdienen ook in aanmerking komen om opgenomen te worden in het doelgroepenregister. Daardoor krijgt de werkgever extra financiële mogelijkheden om deze werknemers in dienst te houden. Er wordt nu eerst in drie arbeidsmarktregio’s een proef gedaan met deze praktijkroute. 
De voorgenomen maatregelen van de staatssecretaris zijn in een brief aan de Tweede Kamer te lezen.
 
Zelf brief aan de Tweede Kamer lezen? Klik hier
 

1 reactie

  1. 2negligible op 20 juni 2022 om 08:36

    3chairman