OR-onderwerpen onderzocht

Onderzoekster dr. Saraï Sapulete onderzocht de onderwerpen die ondernemingsraden in Nederland en Duitsland op de overlegagenda hebben staan. En er is onderzoek gedaan naar de onderwerpen waarop ondernemingsraden de meeste invloed hebben. En wat blijkt? De meest behandelde onderwerpen komen niet altijd overeen met de onderwerpen waar de OR de meeste inspraak in heeft.
 
In 2014 deed de Universiteit van Tilburg met de Hans Böckler Stiftung in Duitsland onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden in Nederland en Duitsland. De onderwerpen die de landen behandelen, komen niet helemaal overeen. Zo staan in beide landen de veiligheid en gezondheid op nummer 1 van de behandelde onderwerpen, maar blijkt in Nederland het tijdelijk werk het minst besproken te worden in het overleg met de bestuurder, terwijl dat onderwerp in Duitsland de top drie haalde.
In Nederland staan – naast de veiligheid en gezondheid – het ziekteverzuim en de beoordelingsgesprekken in de top drie van de meest besproken onderwerpen.
 
Meer invloed door een betere agenda
Elke ondernemingsraad kan een overzichtje maken van de besproken onderwerpen in het overleg in de OR en het overleg met de bestuurder en stel vervolgens vast of de raad invloed heeft gehad door de bespreking ervan. 
Het overzicht kan de OR helpen om inzicht te krijgen op de eigen rol en de invloed die de raad heeft op de verschillende onderwerpen. Worden het advies- en het instemmingsrecht goed benut of gaat veel tijd verloren met overleg over onderwerpen waarop de ondernemingsraad nauwelijks invloed heeft? Zijn er speerpunten waarop de OR zich kan richten, zodat invloed op het beleid wordt vergroot?
 
Meer lezen over het onderzoek: lees nummer 5-2016 van OR Rendement 
Zelf aan de slag met de priORiteiten van de ondernemingsraad? Klik hier