Ondernemingskamer geeft geen adviesrecht bij doorstart

Een uitspraak van de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam heeft nog maar eens duidelijk gemaakt dat adviesrol van de ondernemingsraad bij faillissement en doorstart toch echt verbetering behoeft. Wat de OK betreft is er geen verplichting voor de curator om aan de OR advies te vragen bij een doorstart. De uitspraak staat haaks om wat de SER de ondernemingsraad aan rol wil geven in dergelijke situaties.
 
Eind december ging drogisterijketen DA failliet. De curatoren besloten tot een doorstart, maar deden dat zonder de ondernemingsraad erbij te betrekken. De raad meende onterecht gepasseerd te zijn en startte een procedure bij de Ondernemingskamer. Het belang daarvan lag vooral in de personele gevolgen van de doorstart; veel banen gingen verloren en medewerkers die hun baan konden behouden moesten dat accepteren met slechtere arbeidsvoorwaarden.
 
De OK wijst de claim om adviesrecht van de OR af
De OK oordeelt dat de OR geen rol speelde bij doorstart. Het adviesrecht uit de WOR is gebaseerd op andere een bedrijfseconomische situatie dan wanneer er sprake is van uitstel van betaling. De OK erkent de vertegenwoordigende rol van de OR als vertegenwoordigers van het personeel, maar vindt dat het adviesrecht in dit geval niet van toepassing is door de noodlijdende situatie van het bedrijf. Met andere woorden: het advies van de OR zou er door het faillissement niet toe doen. 
Volgens de OK hebben de curatoren de plicht om in het belang van schuldeisers maatregelen te treffen die de schulden zoveel mogelijk beperken. Daarbij horen ook de belangen van het personeel meegewogen te worden, maar de beperking van de schulden zullen voor de curator leidend zijn.
Ook ziet de OK de eventuele wachttijd van een maand uit het adviesrecht van de OR bij het uitbrengen van een negatief advies niet te combineren met een faillissementssituatie. Al met al ziet de OK het adviesrecht van de OR als onverenigbaar met de taak van de curator.
De OK oordeelt ook dat de curatoren het bedrijf niet voortgezet hebben en in stand hebben gehouden en er feitelijk sprake is van nieuwe ondernemingen. Daarom hoefde de OR niet om advies voor de doorstart gevraagd te worden. 
 
De SER ziet het anders
Onlangs bracht de SER een stroomschema uit waarin de rol van de medezeggenschap bij faillissementen is vastgelegd. Het schema wijkt duidelijk af van wat de OK in het geval van DA beslist heeft. 
De discussie over de rol van de medezeggenschap zal nog zeker worden vervolgd.
 
Zelf de uitspraak van de Ondernemingskamer lezen? Klik hier