Inspectie SZW krijgt meer ongevalsmeldingen

In 2015 zijn er ruim 3500 ongevallen gemeld bij Inspectie SZW. Dat komt neer op een stijging van 3,7% ten opzichte van 2014. Gelukkig waren er – ondanks deze stijging – minder dodelijke ongevallen. 
De Inspectie SZW heeft dat in het Jaarverslag 2015 bekend gemaakt.
 
In 2015 werden 2165 ernstige arbeidsongevallen gemeld waarbij slachtoffers zijn gevallen. Bij 51 slachtoffers had het ongeval een dodelijke afloop. Het zijn vooral oudere of juist jongere werknemers, uitzendkrachten of niet-Nederlandse werknemers die daarbij omkomen. Het is dan ook met reden dat deze categorieën in elke RI&E als risicogroep onderzocht moeten worden.
Inspectie heeft in 2014 al aangegeven dat de taalbarrières in de bedrijven tussen autochtonen en allochtonen voor risico’s kunnen zorgen. Veiligheidsinstructies zouden ook in andere talen beschikbaar moeten zijn. 
 
De toename van het aantal meldingen van ongevallen zou kunnen samenhangen met het aantrekken van de economie en de hogere productie die daarvoor gebeuren moet. Tijdens de crisisperiode liep het aantal meldingen terug. Daardoor zou het risico per werknemer gelijk zijn gebleven.
 
Melden is verplicht
Bedrijven moet ongevallen die tijdens het werk zijn voorgevallen verplicht melden als daardoor blijvend letsel is ontstaan of medewerkers in het ziekenhuis zijn opgenomen. Bedrijven kunnen een boete oplopen als er niet tijdig gemeld wordt.  
 
Aandachtspunten voor de Inspectie
Naast het onderzoek naar ongevallen wordt er werk gemaakt van illegale tewerkstelling, onderbetaling en schijnconstructies. Vluchtelingen en migranten lopen extra risico op arbeidsuitbuiting en onderbetaling. Ook de aanpak van de psychosociale arbeidsbelasting heeft de aandacht van de Inspectie, omdat het wordt gezien als één van de grootste oorzaken van werkgerelateerd verzuim.
 
Zelf het Jaarverslag 2015 van Inspectie SZW lezen? Klik hier
Zelf aan de slag met de arbeidsomstandigheden in het bedrijf? Klik hier