Wet werk en zekerheid wordt gerepareerd

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Wet werk en zekerheid (Wwz) aanpassen. Zo wil hij snel maatregelen nemen voor werknemers die seizoensarbeid verrichten en wordt het volwaardig recht op minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder ingevoerd.
 
Minister Asscher wil onder andere de volgende maatregelen treffen:
  • Er komt een compensaties voor werkgevers voor de te betalen transitievergoeding als werknemers na twee jaar ziekte worden ontslagen.
  • Er komt – onder voorwaarden – de mogelijkheid om bij ontslag om bedrijfseconomische redenen een lager bedrag dan de transitievergoeding af te spreken. In de huidige regeling kan een werknemer geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding als in een cao een gelijkwaardige of betere voorziening is opgenomen. Vooral bij meerdere ontslagen om bedrijfseconomische redenen is het ondoenlijk om de kosten voor outplacement en transitie per werknemer vast te stellen en te verrekenen met de individuele transitievergoeding. De cao-partijen krijgen de mogelijkheid om collectieve (sectorale) afspraken over van werk naar werk-regelingen te maken, bijvoorbeeld met gebruikmaking van hiervoor in te richten mobiliteitscentra.
  • De mogelijkheid om een kortere tussenperiode in de ketenbepaling vast te leggen in de cao bij seizoensgebonden werk. Seizoenarbeiders kunnen dan weer na drie maanden in plaats van zes maanden opnieuw met een reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan het werk
  • Stapsgewijze verlaging van het minimumjeugdloon van 23 naar 21 jaar. Vanaf 21 jaar krijgen werknemers recht op minimaal het wettelijk minimumloon.
  • Regels voor werknemers die op stukloon werken, zoals pakketbezorgers. De regels moeten ervoor zorgen dat ook deze groep werknemers minimaal het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
 
De maatregelen moeten nog door Tweede en Eerste Kamer worden besproken. De maatregel voor de seizoensarbeid wil hij op 1-7-2016 laten ingaan. Voor de overige maatregelen mikt hij op invoering per 1-1-2018.
 
Zelf de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer lezen? Klik hier