OR krijgt meer invloed op beloningen

Er worden tegelijkertijd meerdere initiatieven genomen om ondernemingsraden meer invloed te geven op de beloningen. Zo zijn er onderzoeksvragen opgesteld en voorstellen gedaan over de beloningsstructuur, de beloningen van de top en de beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen.
 
PvdA-Kamerlid Ed Groot wil dat er onderzoek gedaan wordt om een sterkere positie op het gebied van informatie- en adviesrecht voor de ondernemingsraad te regelen bij overname van bedrijven door met privévermogen gefinancierde private equity-partijen. Zo stelt hij voor dat de OR het recht krijgt om zelfstandig informatie bij de accountant op te vragen, hetgeen nu bij wet verboden is. Minister Dijsselbloem van het ministerie van Financiën ziet meer in een breder onderzoek, zodat de OR niet alleen bij overnames meer bevoegdheden krijgt, maar ook in andere situaties. Het kabinet laat dit nu uitzoeken.
 
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan een wetsvoorstel waardoor de bestuurder jaarlijks met de ondernemingsraad moet overleggen over de beloningsverhoudingen. Hij wil dit voorstel nog voor het zomerreces bij de Tweede Kamer in het postbakje hebben liggen. 
PvdA-Kamerlid Keklik Yücel deed onlangs een initiatiefvoorstel om de WOR te wijzigen zodat de OR instemmingsrecht heeft bij regelingen over de gelijke beloning van mannen en vrouwen.
 
  • Zelf het voorstel van Ed Groot lezen? Klik hier
  • Zelf het voorstel van Keklik Yücel lezen? Klik hier