Normalisatiediscussie kan van start

Binnenkort gaan Tweede en Eerste Kamer aan de slag met een wetsvoorstel ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg en Keijzer. Als die wet wordt aangenomen krijgen ambtenaren voortaan dezelfde rechtspositie als de werknemers in het bedrijfsleven. Het wetsvoorstel – en de discussie daarover – is inmiddels al bijna zes jaar onderweg.
 
Ambtenaren hebben nu nog het ambtenarenrecht waarin hun rechtspositie is vastgelegd. Die positie wijkt op een groot aantal onderdelen af van het burgerlijk recht. Zo hebben ze geen arbeidsovereenkomst, maar een aanstelling.
Het wetsvoorstel wil geen einde te maken aan het eigen karakter van het ambtenaarschap of aan de benaming ‘ambtenaar’ Ook blijft de Ambtenarenwet gehandhaafd. Die regelt voortaan alleen de onderdelen van de ambtelijke status die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid.
 
Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier