Stroomschema over rechten medezeggenschap bij faillissement

De SER heeft een stroomschema gepubliceerd waaruit duidelijk wordt welke rechten de medezeggenschap bij faillissementen en de fasen die daaraan vooraf gaan heeft. Het stroomschema geeft informatie voor ondernemers, curatoren en de medezeggenschap.
 
Medezeggenschapsregels zijn voor en tijdens een faillissement ook van toepassing en voor een eventuele verkoop of doorstart van het bedrijf is de betrokkenheid van de ondernemingsraad van groot belang. Het is daarom belangrijk dat zowel de faillerende ondernemer als de curator die zich met de het faillissement en eventuele doorstart gaat bezig houden een goed besef hebben op welke manier de ondernemingsraad betrokken moet worden en blijven. De curator wordt na een faillissement de overlegpartner van de ondernemingsraad. De SER wil ook dat er in de opleiding van curatoren meer aandacht wordt besteed aan dit aspect van een faillissement. 
 
  • Zelf het stroomschema van de SER downloaden? Klik hier
  • Ondersteuning voor de OR nodig bij uitstel van betaling, faillissement of doorstart? Klik hier