Pesten wordt mogelijk strafbaar

Als het aan minister Asscher van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ligt wordt pesten op de werkvloer mogelijk strafbaar. Hij gaat in ieder geval aan de slag om te onderzoeken of daar noodzaak voor is. Elke ondernemingsraad kan zelf ook actief aan de slag om het pesten in de eigen organisatie terug te dringen.
 
De noodzaak om pesten aan te pakken (b)lijkt er wel te zijn, want naar schatting 500.000 werknemers hebben met pestgedrag op de werkvloer te maken. Asscher wil met werkgevers en bonden overleggen hoe dat pesten aangepakt kan worden en of het daarvoor noodzakelijk is om het Wetboek van strafrecht daarvoor aan te passen. De minister wil vooral inzetten op het voorkomen van pesten, maar als het nodig is om pesten strafbaar te stellen dat is dat zeker een overweging. Voor een deel is pestgedrag nu al strafbaar, zoals smaad, intimidatie en bedreiging.
Ondernemers zullen vast oren hebben naar het terugdringen van pestgedrag, want volgens cijfers van TNO ontstaan daardoor jaarlijks vier miljoen extra verzuimdagen à zo’n 900 miljoen Euro. 
Bedrijven die te weinig doen om het pesten op het werk terug te dringen, lopen het risico op een boete van de Inspectie SZW. SZW heeft wel waarschuwingen uitgedeeld aan bedrijven, maar nog nooit een boete.
 
Wat kan de OR doen?
De ondernemingsraad kan het pesten op de overlegagenda zetten. Welk actief beleid heeft de bestuurder in petto om het pesten terug te dringen en verder te voorkomen? Hoeveel zicht is er op het pesten als oorzaak van verzuim? Een gesprekje met de bedrijfsarts kan daarover uitkomst bieden. En na de inventarisatie van het huidig pestgedrag komt de fase waarin maatregelen worden afgesproken en ingevoerd. Ook hier kan de OR inzetten op preventie, zodat het pesten al op voorhand vermindert.
 
  • Meer informatie over pesten en het herkennen van pestgedrag? Download de flyer van TNO. Klik hier
  • Zelf met arbeidsomstandigheden aan de slag? Klik hier