OR-leden aanwijzen mag niet

Natuurlijk is het organiseren van tussentijdse verkiezing voor lege zetels in de OR een gedoe. Er moeten brieven de deur uit, campagne gemaakt, termijnen in de gaten worden gehouden en er zijn kosten aan verbonden. En als een OR het druk heeft met adviesaanvragen en instemmingsverzoeken, dan wordt er nog weleens voor een andere optie gekozen. In zo’n geval worden nieuwe OR-leden gevraagd om in de OR plaats te nemen en dat gaat dan zonder dat er sprake is van formele verkiezingen. Maar dat mag niet, aldus kantonrechter en – in hoger beroep – het gerechtshof.
 
De OR van een stadsdeel vraagt aan de gemeente om aan een zestal werknemers OR-faciliteiten toe te kennen. Door conflicten in de OR waren er zes vacatures ontstaan voor zetels die bij de algemene verkiezingen aan één specifieke lijst waren toegekend. De gemeente heeft deze faciliteiten geweigerd, omdat de zes werknemers op de kandidatenlijst stonden van andere lijsten dan de lijst waarvoor er vacatures in de OR ontstonden. Als een lijst geen reservekandidaten meer heeft, dan dienen er bij vacatures tussentijdse verkiezingen gehouden te worden, aldus het reglement van deze OR. Het benoemen van reservekandidaten van andere lijsten om de vrijgevallen plaatsen in te nemen mag dus niet. Dat vond ook de kantonrechter die door de OR om een uitspraak was gevraagd. Daarop tekende de ondernemingsraad hoger beroep aan bij het gerechtshof in Amsterdam.
Die was het eens met de kantonrechter. De ondernemingsraad hoort zich aan zijn eigen reglement te houden en kan niet naar eigen goeddunken dit reglement ter zijde schuiven als dat de raad beter uitkomt. Door het niet organiseren van tussentijdse verkiezingen zou de raad ook geen goede afspiegeling van de in de onderneming werkzame personen zijn geweest. 
Moraal: elke ondernemingsraad wil graag dat de bestuurder zich aan zijn afspraken houdt, maar deze grondhouding geldt ook voor de eigen OR. Die behoort zich aan het eigen reglement te houden, ook al levert dat extra (verkiezings)werk op.
 
  • Zelf de uitspraak van het gerechtshof lezen? Klik hier
  • Ondersteuning nodig bij het aanpassen van het OR-reglement of het organiseren van OR-verkiezingen? Klik hier