Onderzoek naar toepassing WOR vertraagd

Gewoonlijk werd er elke drie jaar onderzoek gedaan naar de toepassing van de WOR. Het onderzoek richt zich op de werkgeverskant van de medezeggenschap en op de werknemerskant. Het laatst onderzoek dateert uit 2011. En onderzoek is wel gewenst, omdat ondertussen WOR in 2013 is gewijzigd en tal van ondernemingen experimenteren met andere vormen van medezeggenschap.
 
De minister reageerde via een brief aan de Tweede Kamer op een brief van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMz), waarin zorg werd uitgesproken over het uitblijven van onderzoek. Er is geen sprake van afstel, maar er is meer tijd nodig om tot wetenschappelijk aanvaarde onderzoeksmethode te komen voor het werknemersdeel van het onderzoek. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) studeert nog op een methode voor het onderzoek naar met name het werknemersdeel, hij hoopt daar voor de zomer van 2016 uitsluitsel over te geven. Het nalevingsonderzoek onder het werkgeversonderdeel vindt wel op de gangbare manier doorgang.
 
Zelf de brief van minister Asscher lezen? Klik hier