Vier van de vijf werkenden scholen niet

Scholing van personeel is en blijft een belangrijke voorwaarde om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven. Dat inzicht is zo langzamerhand wel ingeburgerd. Desondanks blijkt de overgrote meerderheid van de werkenden in de afgelopen drie jaar niets aan scholing en opleiding te hebben gedaan. Dat is niet goed voor de medewerkers, maar ook niet voor hun kansen op de arbeidsmarkt als banen komen te vervallen.
Het opleidingsbeleid van de organisatie – en de uitvoering ervan in de praktijk – is voor elke OR dan ook een belangrijk aandachtspunt of… zou dat moeten zijn!
 
De 20 procent van de werkenden die wel scholing of opleiding volgden deden dat vooral om meer kennis en vaardigheden op te doen voor de uitvoering van hun huidige werk. Opleidingen om meer kansen op de arbeidsmarkt te krijgen of buiten het eigen vakgebied liggen werd door 32 procent gevolgd.
Het lijkt erop dat de employability van werknemers bij werkgevers en de werknemers zelf geen al te hoge prioriteit heeft. De gevolgen daarvan komen vooral aan het licht als ontslag wordt aangevraagd en de kansen op de arbeidsmarkt door onvoldoende opleidingsniveau erg klein zijn.
 
De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op een regeling op het gebied van de personeelsopleiding. Natuurlijk gaat het dan om een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen en heeft de OR de taak om toezicht te houden op de wettelijke verplichting (sinds 1 juli 2015 van kracht) van de werkgever om zijn personeel te scholen voor de uitoefening van zijn functie en voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst als die functie komt te vervallen of de werknemer niet langer in staat is om die te vervullen. Dat betekent dat werkgevers ook voor de duurzame inzetbaarheid scholing voor personeel moeten inzetten. Een goed plan daarvoor dat met instemming van de OR wordt vastgesteld en uitgevoerd zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
 
  • Meer lezen? Klik hier
  • Zelf met een opleidingsplan aan de slag? Klik hier