Onderzoek naar scholing OR door SER

De SER start dit voorjaar met een onderzoek naar de scholing van ondernemingsraden en OR-leden. Als begin van de meetperiode wordt de wetswijziging van de WOR van 2013 aangehouden. Op 1 januari van dat jaar is de GBIO-subsidie op de scholing van ondernemingsraden vervallen. De onderzoekers willen weten welke invloed dat op de scholingen van de ondernemingsraden heeft gehad. Er wordt niet alleen onderzoek gedaan naar de hoeveelheid scholing, maar ook naar de effecten ervan op de kwaliteit van het OR-werk.
 
De onderzoekers hebben ook de opdracht om onderzoek te doen naar de toekomstige behoefte van ondernemingsraden aan scholing en vorming. Het onderzoek wordt via een online enquête uitgevoerd. Niet alleen onder de ondernemingsraden, maar ook onder bestuurders.
 
Een eerder onderzoek naar veranderingen in scholingsgedrag via een internetenquête is flink bekritiseerd op zijn onderzoeksopzet en vervolgens ook op de uitkomsten. Nu wordt het wetenschappelijk onderzoek door het onafhankelijk Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Radboud Universiteit in Nijmegen uitgevoerd. Het instituut wordt momenteel met sluiting bedreigd.