OC stemt niet in: gewijzigde dienstregeling gaat niet door

De rechtbank in Den Haag heeft een uitspraak gedaan over het dienstrooster van openbaarvervoerbedrijf HTM. In december 2015 is een op voertuigen en tramlijnen gebaseerd dienstenpakket ingevoerd waaraan de onderdeelcommissie (OC) geen instemming heeft gegeven. De werkgever blijkt volgens de kortgedingrechter meerdere steken te hebben laten vallen in de besluitvorming over het dienstrooster. 
 
Een gewijzigde regeling op het gebied van de arbeids- en rusttijden is instemmingsplichtig. De ondernemer zal daarom de instemming van de OC moeten verkrijgen om de regeling in te voeren. De OC heeft die instemming niet gegeven. Als de ondernemer vervolgens het dienstrooster toch uitvoert kan de OR nietigheid inroepen. Het is de OR (een OC heeft daartoe geen bevoegdheden) die naar de rechter stapt.
In het geval van de HTM is er nog de mogelijkheid om – als de OC of OR niet instemt – met de vakorganisaties tot afspraken te komen over het rooster. De ondernemer heeft die weg niet bewandeld en heeft geen overleg gepleegd met de bonden en heeft evenmin vervangende instemming aan de kantonrechter gevraagd.
De kantonrechter oordeelt dan ook dat het besluit van de ondernemer nietig is en verbied de uitvoering ervan zolang de OC/OR of vakorganisaties daarmee hebben ingestemd of vervangend instemming door de kantonrechter is verkregen.
 
  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Zelf aan de slag met het instemmingsrecht? Klik hier