Bedrijf maakt zooitje van cameratoezicht

Als een bedrijf via de kantonrechter probeert om een kritische werknemer te ontslaan krijgt het bedrijf zelf van de rechter de wind van voren vanwege de manier waarop het cameratoezicht is geregeld. De werknemer krijgt helaas wel ontslag, omdat de arbeidsrelatie duidelijk verstoord is, maar dan wel met een extra vergoeding van € 15.000. Voor dat cameratoezicht zijn onlangs nieuwe regels vastgesteld.
 
De werknemer stuurt een kritische brief aan de directie over het cameratoezicht en het feit dat daar een aantal zaken niet goed voor geregeld zijn. Zo is de regeling niet voorgelegd aan de ondernemingsraad en heeft het bedrijf daarover geen melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de werkgever heeft de brief bijgedragen aan een verstoorde arbeidsrelatie en is het daarom noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.
De brief van de werknemer over het (verborgen) cameratoezicht is voor de directie de aanleiding geweest om de werknemer op non-actief te stellen. De rechter stelt dat de werkgever op de hoogte hoort te zijn van de regels voor het gebruik van camera’s op de werkvloer. Daarbij hoort de instemming van de OR voor het gebruik van (verborgen) camera’s en dient er melding van gemaakt te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). De medeondertekenaars van de brief zijn vervolgens één voor één opgeroepen voor een gesprek met de voltallige directie en twee leidinggevenden. De rechter ziet dat als een vorm van intimidatie van het betreffende personeel. De klachten van de directie over de werknemer worden door de rechter als totaal onbelangrijk gezien in vergelijking met de fouten die door de directie zelf zijn gemaakt. Er wordt hun dan ook ernstig verwijtbaar gedrag verweten.
De werknemer krijgt een transitievergoeding toegekend en daarboven op nog een vergoeding € 15.000 vanwege het ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever.
 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs nieuwe beleidsregels voor cameratoezicht vastgesteld en gepubliceerd. Klik hier om deze te downloaden 
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier