Er wordt te weinig ontruimd

Een kantoormeubelleverancier heeft 1000 werknemers naar de veiligheidsmaatregelen van hun werkgevers gevraagd. Uit het onderzoek wordt duidelijk zo’n 45 procent van de werknemers nog nooit een ontruiming hebben geoefend. Voor de ondernemingsraad in die bedrijven levert dit zeker een agendapunt voor de overlegvergadering op, want het oefenen van een ontruiming is noodzakelijk voor de veiligheid van personeel en andere aanwezigen in het pand. 
 
Ontruimingen en ontruimingsoefeningen horen in een ontruimingsplan te zijn vastgelegd, zodat werknemers weten wat ze bij een ontruiming moeten doen. Niet alleen vanwege de veiligheid voor zichzelf, maar ook voor klanten, bewoners, patiënten, bezoekers e.d. Soms worden redenen als ‘dat levert te veel onrust voor de bewoners op’ als argument gebruikt om maar niet te oefenen. Het Nederlands instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV) adviseert om minimaal jaarlijks 1x te oefenen. Op die manier leert het personeel en BHV-ers wat ze bij een ontruiming moeten doen.
 
Bij het ontruimen hebben de BHV-ers een belangrijke taak om die ordelijk te laten verlopen. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat 32% van de werknemers niet weet of de organisatie zo’n plan heeft of dat zo’n plan niet bestaat.
Bij het invoeren, wijzigen of intrekken van zo’n plan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Zorg ervoor dat de ontruimingsoefeningen erin geregeld zijn!
 
Meer lezen over het onderzoek? Klik hier