Chauffeurs leveren loon in door staking

Acties en stakingen van personeel – publieksvriendelijk of niet – leveren altijd gedoe op. Als bussen of trams niet rijden, dan hebben reizigers daar last van. Maar ook lopen de busmaatschappijen inkomsten mis, zeker als reizigers niet hoeve te betalen omdat er geen controle op geldige plaatsbewijzen wordt uitgevoerd. Uit een uitspraak van het gerechtshof Amsterdam valt op te maken dat de door de werkgevers geleden schade kan mede van belang zijn bij het vaststellen van de hoogte van de inhoudingen op het loon van de werknemers. Het staken heeft de werknemers geld gekost!
 
In 2008 hebben chauffeurs van een aantal openbaarvervoerbedrijven middels publieksvriendelijke acties druk willen zetten op de toen lopende cao-onderhandelingen. Werkgevers hebben toen een korting op het salaris van deze chauffeurs toegepast om de opgelopen schade te compenseren. Vakorganisaties FNV en CNV hebben vervolgens bij de kantonrechter geen gelijk gekregen voor hun eis om deze loonkorting terug te laten betalen aan de werknemers. De bonden gaan in hoger beroep bij het Gerechtshof.
 
Het Gerechtshof oordeelt dat de werkgever onderscheid mag maken in stakend en niet stakend personeel en de schade alleen op de stakers mag verhalen. De bonden vonden dat in het geval van collectieve acties een evenredige korting op het voltallige personeel moest worden doorgevoerd en niet alleen op de stakende chauffeurs. Het hof vindt een korting op het salaris van werkwillig personeel niet terecht en aan de orde.
Het hof vindt ook dat de ondernemingen schade hebben ondervonden door de acties. Ze zijn daardoor inkomsten misgelopen en tegelijkertijd zijn er wel kosten gemaakt. De bonden hebben betoogd dat in het verleden bij vergelijkbare acties nooit loonkortingen zijn toegepast. Dat wordt niet door het hof overgenomen. Volgens het hof konden de stakende werknemers ervan uitgaan dat ze geen aanspraak kunnen maken op loon voor niet verrichte werkzaamheden. In veel gevallen wordt het inkomen vanuit de stakingskas van de vakbond aangevuld.
 
Het hof geeft aan dat de publieksvriendelijke acties van de bonden rechtmatig zijn geweest, maar de werkgevers niet gerechtigd zijn om de schade te verhalen op het personeel, maar wel om salaris in te houden als bedongen arbeid in het geheel niet is verricht. Voor chauffeurs die gedeeltelijk hun werk niet hebben gedaan is er destijds door een deskundige een berekening gemaakt. Het hof volgt deze berekening en bekrachtigd uiteindelijk het vonnis van de kantonrechter.
 
Zelf de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam lezen? Klik hier