Cao’s gaan ook over inzetbaarheid

De ‘Nota arbeidsvoorwaarden 2016’ van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN bevat aanbevelingen om het in het cao-overleg ook te hebben over de inzetbaarheid van personeel. Er is meer dan geld alleen!
 
De werkgeversverenigingen willen naast de inzetbaarheid ook meer aandacht voor de toegevoegde waarde van werknemers en een afnemende aandacht voor dienstjaren en leeftijd in de cao’s. Ze willen dat er meer nadruk wordt gelegd op de inzetbaarheid van personeel en dat maatregelen zoals scholing en verplichte loopbaanondersteuning worden afgesproken. Op die manier blijft het personeel inzetbaar en worden de arbeidsvoorwaarden generatiebestendig. De opstellers van de nota verwachten een betere werk-privébalans als medewerkers meer gestimuleerd worden door scholing, levensfasegericht personeelsbeleid en stimulerende werkcultuur.
 
Zelf de ‘Nota arbeidsvoorwaarden 2016’ lezen? Klik hier