Baas mag werke-mail van personeel lezen

Uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) valt te leren dat bedrijven de privéberichten van hun werknemers op internet mogen lezen. De uitspraak werd gedaan in een zaak van een Roemeense werknemer die werd ontslagen omdat zijn werkgever geconstateerd had dat hij in werktijd privé aan het chatten was.
 
De werknemer had in 2007 met zijn zakelijke mailaccount privéberichten verstuurd aan zijn vrouw en broer, hetgeen volgens de huisregels van het bedrijf verboden was. Nadat zijn baas hem geconfronteerd heeft met een uitdraai van zijn e-mailverkeer werd hij ontslagen. De werknemer was het niet eens met zijn ontslag en bleef procederen. Via de Roemeense rechter kwam de zaak uiteindelijk bij het EHRM terecht. Het Hof vindt dat het niet onredelijk is dat een werkgever wil nagaan of werknemers – al dan niet – hun professionele taken onder werktijd uitvoeren. Eveneens vond het Hof het gebruik van transcripties van de privéchats van de werknemer aanvaardbaar, omdat ze het bewijs vormden van het overtreden van de bedrijfsregels. Omdat de berichten via het bedrijfsaccount werden verzonden is de privacy van de werknemer niet geschonden.
 
Het controleren van een zakelijk account door de werkgever is ook in Nederland toegestaan, mits de werkgever geen andere mogelijkheden heeft om informatie boven water te krijgen. Bijvoorbeeld omdat een werknemer door een ongeval en ziekenhuisopname geen werk kan verrichten en de klantafspraken door de werkgever moeten worden afgezegd. 
De uitspraak van het EHRM heeft betrekking op een zakelijk account. Hoe er geoordeeld wordt over het controleren van een privéaccount door de werkgever ligt ongetwijfeld anders.
 
Zelf de uitspraak (in het Engels) van het EHRM lezen? Klik hier