Regels waardeoverdracht pensioen herzien

Werknemers die na 1 januari 2015 een andere baan hebben gekregen of nog gaan krijgen, kunnen het opgebouwde pensioen bij hun oude pensioenuitvoerder overdragen naar de pensioenuitvoerder bij hun nieuwe baas. Deze overdracht kan tot het fors bijstorten van pensioenpremie door werkgevers leiden. Staatssecretaris Klijnsma wil de regels rondom de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen aanpassen.
 
Het bijbetalen door werkgevers wordt veroorzaakt door de lage rente van dit moment en door verschillen in financieringssystemen tussen de pensioenuitvoerders. De bijbetalingen moeten voorkomen dat de werknemer nadeel ondervindt van de waardeoverdracht. 
Staatssecretaris Klijnsma wil het bijbetalen maximeren tot € 15.000 per geval. Als de waardeoverdracht hoger is dan dat bedrag, dan kan de waardeoverdracht op dat moment niet doorgaan en blijft de werknemer onder de pensioenregeling van zijn vorige werkgever vallen. Blijkt op een later moment dat die bijbetaling minder is geworden dan € 15.000, dan kan de werknemer opnieuw om waardeoverdracht vragen.
 
Staatssecretaris Klijnsma stuurt binnenkort een brief over haar voornemen naar de Tweede Kamer.