Geen transitievergoeding bij beëindigingsovereenkomst

Een werkgever en werknemer stellen samen een beëindigingsovereenkomst vast. Daarin wordt geen transitievergoeding afgesproken, terwijl de werknemer wel aan de formele voorwaarden voor zo’n vergoeding voldoet (langer dan 24 maanden in dienst). Pas na het ondertekenen komt de werknemer erachter dat er geen transitievergoeding wordt uitgekeerd en stapt naar de kantonrechter om dat alsnog voor elkaar te krijgen.
 
Oordeel kantonrechter
De kantonrechter wijst erop dat per 1 juli 2015 – naast het sluiten van een beëindigingsovereenkomst – de mogelijkheid voor een werknemer bestaat om in te stemmen met de opzegging van de werkgever. Dat is een subtiel verschil met het sluiten van een beëindigingsovereenkomst, maar juridisch gezien in dit geval van belang. Bij het instemmen met een opzegging is namelijk wel een transitievergoeding verschuldigd, maar bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst niet.
De kantonrechter vindt dat in de overeenkomst tussen werknemer en werkgever uit alles blijkt dat er sprake is van het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsrelatie. Er is geen sprake van een eenzijdige opzegging door de werkgever of een eenzijdige instemming daarmee door de werknemer. 
De kantonrechter doet ook een uitspraak over de eventuele verplichting van de werkgever om de werknemer te wijzen op de transitievergoeding. Van die verplichting is formeel geen sprake omdat de Wet werk en zekerheid deze verplichting niet bevat. Daarnaast had de werknemer 14 dagen de tijd om de overeenkomst zonder nadere motivatie te ontbinden, en dat heeft de werknemer niet gedaan. 
Kortom: de werknemer is akkoord gegaan met de vaststellingsovereenkomst en heeft daardoor geen recht op de transitievergoeding.
 
Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
 

4 reacties

  1. 2doublet op 22 juni 2022 om 13:59

    3vacation  2. dissertation proposal help op 5 juli 2022 om 16:22


  3. writing your dissertation in a week op 5 juli 2022 om 20:50

    best dissertation writing https://dissertationwritingcenter.com/  4. writing dissertation methodology op 6 juli 2022 om 02:28

    dissertation help leicester https://accountingdissertationhelp.com/