Bezwarencommissie sociaal plan telt ook voor werkgever

In nagenoeg alle sociale plannen worden ook bepalingen opgenomen over de manier waarop geschillen over de toepassing van het sociaal plan worden beslecht. In veel gevallen wordt dat via een bezwaren- of geschillencommissie geregeld. De uitspraak van zo’n commissie is geen vrijblijvende aangelegenheid. Ook een werkgever dient zich aan die uitspraak te houden.
 
Er ontstaat gedoe over de toepassing van een sociaal plan. Het gaat dan vooral over de afspraken over de pensioenopbouw van een bepaalde leeftijdsgroep van op non-actief gestelde werknemers. Een werknemer maakt bezwaar tegen de ongunstige uitvoering van de afspraken uit het sociaal plan bij de daartoe ingestelde bezwarencommissie. En de commissie was het met de werknemer eens. De werkgever echter niet en zo komt het geschil uiteindelijk bij kantonrechter en – na hoger beroep – bij hof en Hoge Raad terecht. 
Het geschil over de bezwarencommissie gaat vooral over de bepaling dat de ondernemer ‘met in achtneming’ van de uitspraak van de bezwarencommissie opnieuw een gemotiveerd besluit moet nemen. Het hof heeft een andere lezing van die bepaling dan de Hoge Raad. Het hof benadrukt dat in de motivering van het nieuwe besluit de uitspraak van de bezwarencommissie moet zijn meegenomen. De Hoge Raad vindt dat ‘met inachtneming’ betekent dat het oordeel van de bezwarencommissie moet worden overgenomen.
De Hoge Raad is dan ook duidelijk in zijn oordeel: door het afsluiten van het sociaal plan heeft de werkgever de beperking van haar bevoegdheden op dit terrein ondubbelzinnig aanvaard. Daarmee is de uitspraak van de bezwarencommissie ook voor de werkgever bindend en wordt de werknemer in het gelijk gesteld. 
 
Zelf de uitspraak van de Hoge Raad lezen? Klik hier

9 reacties

 1. 1jackets op 22 juni 2022 om 14:53

  3adamant 2. 3conscious op 4 juli 2022 om 19:13

  2culminated 3. dissertation data analysis help op 5 juli 2022 om 13:46

  creative writing lindenberg https://professionaldissertationwriting.org/ 4. phd dissertation editing help op 5 juli 2022 om 16:33

  phd dissertation writing service https://professionaldissertationwriting.com/ 5. proquest dissertations op 5 juli 2022 om 23:20

  write my dissertation for me https://dissertationhelpexpert.com/ 6. dissertation format op 6 juli 2022 om 03:16


 7. how long is a dissertation paper op 6 juli 2022 om 07:44

  edd dissertation topics https://writing-a-dissertation.net/ 8. masters dissertation op 6 juli 2022 om 13:31

  online edd no dissertation https://businessdissertationhelp.com/ 9. how to write a dissertation op 6 juli 2022 om 14:53