Arbowet en WOR pas in 2017 gewijzigd

De wijzigingen van Arbowet en Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden pas in 2017 doorgevoerd. Dat betekent een uitstel van de geplande invoering van maatregelen voor de bedrijfsgezondheidszorg en de aanvullende bevoegdheden van de OR t.a.v. de beloningen aan de top. Alleen de versterking van het instemmingsrecht van de OR op besluiten over de pensioenen staat nog voor 1-7-2016 op de rol van het kabinet.
 
De wijzigingen in de Arbowet hebben betrekking op de standaardcontracten met de arbodiensten, de positie en bevoegdheden van de preventiemedewerker de taken die de bedrijfsarts dient uit te voeren en komt er de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke bedrijfsarts.
De wijzigingen in de WOR moeten de OR meer bevoegdheden geven om de beloningen aan de top ter discussie te stellen. Daarom moet de OR daar ook duidelijker over geïnformeerd worden.