WWZ én cao ontduiken met hybridecontract

Universiteiten lijken een manier gevonden te hebben om de Wet werk en zekerheid (WWZ) te ontduiken. Ze doen dat door medewerkers één dag in de week een vast contract te bieden en de overige via een flexcontract. De bedoeling van wetgever en sociale partners om meer mensen aan een vaste baan te helpen wordt hierdoor gedwarsboomd.
 
Volgens een inventarisatie van de Volkskrant zouden bij verschillende universiteiten een aantal medewerkers op deze manier aan het werk zijn. Ze blijven daardoor grotendeels afhankelijk van tijdelijke en daardoor onzekere contracten. Deze werkwijze – de krant noemt het een knutsel- of hybridecontract – bestaat al langer, maar is nu weer actueel geworden door een cao-afspraak die universiteiten verplicht het aantal tijdelijke contracten te halveren. Zo tellen onderzoekers met een vijfjarig contract mee als medewerker met een vaste aanstelling om daarmee onder de verplichtingen van de cao uit te komen.
 
De hybride vorm van een vast én een tijdelijk contract is wettelijk toegestaan, maar het blijft de vraag of het ook wettelijk toegestaan is om op deze manier de ketenbepaling te ontduiken. Is een uitbreiding van flexuren een nieuwe arbeidsovereenkomst of is het slechts een wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan dat voor flexibele urenuitbreiding dezelfde regels gelden als voor andere tijdelijke contracten en daarvoor de ketenbepaling van toepassing is.